aktualności
o klubie
futsal
liga okręgowa
drużyny młodzieżowe
ośrodek szkoleniowy
sponsoring
BLF
linki

 

Tabela rozgrywek:


meczepktwrpbramki

1.

Lemar

22

58

19

1

2

137-53

2.

Mercedes

22

54

17

3

2

116-49

3.

BMW-Sikora Bielsko

22

40

13

1

8

114-73

4.

Sparkasse

22

35

11

2

9

61-60

5.

Junajtet

22

34

11

1

10

95-82

6.

Marconi

22

30

10

0

12

76-89

7.

Szwedzi

22

29

9

2

11

103-106

8.

Seniorzy

22

29

9

2

11

98-104

9.

Sturm

22

28

9

1

12

79-105

10.

Młodzież

22

25

8

1

13

53-84

11.

Mistral

22

15

5

0

17

79-159

12.

FC Max

22

12

4

0

18

54-101

zobacz najlepszych strzelców

zobacz wszystkie komentarze do kolejek
    kolejka 1  2004-09-20


Sturm4-10    Lemar
Młodzież2-8    BMW-Sikora Bielsko
FC Max3-2    Marconi
Szwedzi1-2    Sparkasse
Junajtet5-1    Mistral
Mercedes5-3    Seniorzy

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 2  2004-09-27


Mercedes5-4    BMW-Sikora Bielsko
Lemar6-1    Seniorzy
Sturm5-3    Sparkasse
FC Max4-2    Mistral
Szwedzi3-6    Junajtet
Młodzież3-4    Marconi

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 3  2004-10-04


Sturm7-5    Marconi
Szwedzi6-4    BMW-Sikora Bielsko
FC Max2-3    Lemar
Sparkasse10-4    Mistral
Mercedes6-0    Junajtet
Młodzież4-7    Seniorzy

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 4  2004-10-11


Lemar2-0    Sparkasse
FC Max1-3    Mercedes
Mistral12-9    Seniorzy
Marconi0-5    BMW-Sikora Bielsko
Młodzież1-6    Junajtet
Szwedzi3-5    Sturm

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 5  2004-10-18


Junajtet1-4    BMW-Sikora Bielsko
Lemar14-4    Mistral
Sturm1-9    Mercedes
FC Max3-5    Seniorzy
Młodzież1-1    Sparkasse
Szwedzi4-6    Marconi

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 6  2004-10-25


Młodzież2-6    Sturm
Sparkasse3-1    Seniorzy
Lemar7-2    Junajtet
Mercedes6-4    Marconi
Szwedzi7-1    FC Max
Mistral4-6    BMW-Sikora Bielsko

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 7  2004-11-08


Szwedzi6-3    Seniorzy
Młodzież1-6    Mercedes
Sturm7-3    Mistral
Lemar6-1    BMW-Sikora Bielsko
FC Max3-4    Junajtet
Marconi4-2    Sparkasse

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 8  2004-11-15


Marconi3-7    Mistral
Sturm2-7    BMW-Sikora Bielsko
Szwedzi2-2    Mercedes
Junajtet8-1    Seniorzy
FC Max2-5    Sparkasse
Młodzież0-8    Lemar

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 9  2004-11-22


Mercedes8-1    Sparkasse
Marconi5-2    Junajtet
Młodzież2-3    Mistral
Szwedzi2-6    Lemar
Sturm2-1    Seniorzy
FC Max1-7    BMW-Sikora Bielsko

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 10  2004-11-29


Młodzież2-1    FC Max
Szwedzi10-3    Mistral
Sparkasse0-6    BMW-Sikora Bielsko
Marconi3-7    Seniorzy
Mercedes3-1    Lemar
Sturm3-5    Junajtet

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 11  2004-12-06


Lemar11-2    Marconi
Sturm0-1    FC Max
BMW-Sikora Bielsko2-4    Seniorzy
Młodzież2-3    Szwedzi
Junajtet1-2    Sparkasse
Mercedes9-0    Mistral

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 12  2005-02-07


Seniorzy3-4    Mercedes
BMW-Sikora Bielsko8-0    Młodzież
Sparkasse5-1    Szwedzi
Marconi5-1    FC Max
Mistral5-10    Junajtet
Lemar6-5    Sturm

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 13  2005-02-14


Seniorzy3-3    Lemar
Marconi0-2    Młodzież
Sparkasse1-2    Sturm
Junajtet4-1    Szwedzi
Mistral5-3    FC Max
BMW-Sikora Bielsko2-2    Mercedes

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 14  2005-02-21


Seniorzy7-2    Młodzież
BMW-Sikora Bielsko10-4    Szwedzi
Lemar5-3    FC Max
Mistral0-2    Sparkasse
Junajtet3-7    Mercedes
Marconi6-1    Sturm

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 15  2005-02-28


Seniorzy13-2    Mistral
Junajtet3-5    Młodzież
Sparkasse2-3    Lemar
BMW-Sikora Bielsko5-2    Marconi
Mercedes11-2    FC Max
Sturm3-6    Szwedzi

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 16  2005-03-07


Seniorzy4-9    FC Max
Sparkasse4-7    Młodzież
Mercedes7-2    Sturm
BMW-Sikora Bielsko7-2    Junajtet
Mistral3-12    Lemar
Marconi4-6    Szwedzi

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 17  2005-04-14


Seniorzy2-3    Sparkasse
Sturm1-3    Młodzież
Junajtet2-4    Lemar
Marconi1-5    Mercedes
FC Max5-7    Szwedzi
BMW-Sikora Bielsko9-4    Mistral

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 18  2005-03-21


Seniorzy6-4    Szwedzi
Mercedes1-0    Młodzież
Mistral11-4    Sturm
BMW-Sikora Bielsko3-8    Lemar
Junajtet7-2    FC Max
Sparkasse2-3    Marconi

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 19  2005-05-09


Seniorzy5-12    Junajtet
Lemar3-1    Młodzież
Mercedes9-9    Szwedzi
Mistral0-5    Marconi
Sparkasse3-1    FC Max
BMW-Sikora Bielsko2-7    Sturm

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 20  2005-04-11


Seniorzy3-3    Sturm
Mistral1-4    Młodzież
Junajtet2-3    Marconi
Lemar9-3    Szwedzi
Sparkasse3-2    Mercedes
BMW-Sikora Bielsko7-2    FC Max

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 21  2005-04-18


Seniorzy4-3    Marconi
FC Max1-3    Młodzież
BMW-Sikora Bielsko2-5    Sparkasse
Mistral5-13    Szwedzi
Lemar6-1    Mercedes
Junajtet8-5    Sturm

Zobacz komentarze(0)

    kolejka 22  2005-04-25


Seniorzy6-5    BMW-Sikora Bielsko
Szwedzi2-6    Młodzież
Marconi6-4    Lemar
FC Max3-4    Sturm
Sparkasse2-2    Junajtet
Mistral0-5wo    Mercedes

Zobacz komentarze(0)Najblizsze mecze:


Futsal

koniec sezonu


Liga okręgowa

koniec sezonu


mailto: admin